Czeskie kremy konopne i inne wyjątkowe kosmetyki

534 304 567
sklep@ltp-pharma.pl

Zasady programu lojalnościowego sklepu LTP PHARMA

  1. Organizatorem programu lojalnościowego (dalej: „Program”) jest LTP PHARMA Korolko sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Promienna 29, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529397, NIP: 9522132780.
  2. Każdy Klient sklepu LTP PHARMA pod adresem ltp-pharma.pl (dalej: „Sklep”), który złoży zamówienie na dowolny produkt, otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt za każdą wydaną złotówkę na produkty w Sklepie.
  3. Za koszty przesyłki punkty nie są przyznawane.
  4. Punkty są przypisywane do danego Klienta i po uzbieraniu 500 (słownie: pięćset) punktów, Klient otrzyma kupon rabatowy na kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) do wykorzystania w Sklepie. Kupon zostanie dołączony do zamówienia, po złożeniu którego Klient uzyska lub przekroczy liczbę 500 punktów. Kupon musi być wykorzystany podczas jednego zamówienia (nie ma możliwości rozłożenia na kilka zamówień).
  5. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany zarówno podczas zamówienia składanego przez stroną internetową, jak i telefonicznie. Instrukcja jak wykorzystać kupon, zostanie dołączona do kuponu.
  6. Istnieje możliwość zbierania punktów przez kilka osób (znajomych, rodzinę itp.). Jeżeli Klient składający zamówienie, chce, żeby punkty zostały przekazane innemu Klientowi (osoba taka musi już wcześniej złożyć przynajmniej jedno zamówienie w Sklepie), powinien to wskazać podczas składania zamówienia (np. w notatkach do zamówienia lub słownie – w przypadku zamówienia telefonicznego). W takiej sytuacji punkty zostaną dopisane do konta Klienta wskazanego Klienta. W przypadku braku wskazania innej osoby niż Klient, punkty zostaną przyznane Klientowi składającemu zamówienie.
  7. Program trwa od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Program może zostać przedłużony poprzez wskazanie nowej daty zakończenia w niniejszych zasadach.